Tuesday, June 22, 2010

ေဒၚစုပံု ေျခေထာက္နဲ ့ကန္တဲ ့ ေလာက္ေကာင္Friday, June 11, 2010

တာခ်ီလိတ္က သတင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ အေ႐ွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းမွ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္း သည္

(၁) ၁၀.၅.၂၀၁၀ တြင္ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ တေၾကာတြင္ ေလမုန္တိုင္းႀကီးစြာ တိုက္ခတ္ခံခဲ့ရာ ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၿပဳၿပင္ရန္အတြက္ အထက္လူႀကီးမ်ားမွမွ ေထာက္ပံ့ေငြခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေထာက္ပံ့ေငြကို

ေလေဘးခံရသူမ်ားဘက္ကို မွ်မွ်တတ မေပးပဲ ၎ႏွင့္ သိသူခင္သူကိုသာ ဦးစားေပး၍ ေပးေ၀ၿပီး၊ တစ္ကယ္ အပ်က္စီးခံရေသာ ရပ္ကြက္သားမ်ားမွာ ေထာက္ပံ့ေငြ မရပဲ ရွိေနပါသည္။ ထို႕အျပင္ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္၀က္ကိုလည္း ေငြပိုဟု သတ္မွတ္ကာ

၎မွ သိမ္းထားမည္ဟုဆိုကာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ သံုးစြဲေနသည္။


(၂) မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္တြင္ နာေရးကူညီမူအသင္း ဟုရည္ရြယ္ကာ နာေရးအေဆာက္အဦးကို ေဆာက္လုပ္ေနပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေနသည္မွာလည္း ၾကာေနပါၿပီ။ နာေရးအေဆာက္အဦးကို မေဆာက္ခင္ကတည္းက အေဆာက္အဦးအတြက္

အလွဴေငြဆိုၿပီး ေကာက္ခံေနသည္မွာ ယခုထိျဖစ္ပါသည္။ အလွဴေငြမ်ားလည္း အျပည့္အ၀ရရွိေနေသာ္လည္း အေဆာက္အဦးမွာ တစ္၀က္တစ္ပ်က္သာျဖစ္ေနပါသည္။ ဧည့္စရင္းလာတိုင္သူမ်ား၊ ေထာက္ခံစာလာယူသူမ်ားကိုလည္း

နာေရးအေဆာက္အဦးအတြက္ အလွဴေငြထည့္ထားပါအံုးဟုဆိုကာ ေတာင္းခံေနပါသည္။ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းသည္ ေမ်ာက္ျပ၍ ဆန္းေတာင္းေနသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနပါသည္။


(၃) မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ၿပဳလုပ္ေသာ အရန္မီးသတ္သင္တန္းအတြက္ ဟုဆိုကာ တစ္အိမ္ကို ဘတ္၄၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံေနပါသည္။ အမွန္မွာ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ရပ္ကြက္အတြင္း ၎သင္တန္းအတြက္ ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံခိုင္းျခင္းမၿပဳပါ။

သို႕ေသာ္လည္း ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းမွာ အခြင့္အေရးရသည္ႏွင့္အညီ ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံေနသည္။


(၄) ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္း သည္ ရံဖန္ရံခါ၌ အရက္မ်ားမူး၍ ရပ္ကြက္အတြင္း ပတ္ကာ ဆူေဂါက္ကာ အာဏာျပေနပါသည္။


တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ရပ္ကြက္ ဥကၠဌလုပ္လိုပါက ႐ိုး႐ိုးရပ္ကြက္သားအေနျဖင့္ မရပါ။ ႀကံ႕ဖြံ႕သင္း၀င္မွ ရပါသည္။ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္း၀င္ရာတြင္လည္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ ႀကံ႕ဖြံ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဘိုစံ ႏွင့္ ရင္းႏွီးမွ ရပ္ကြက္ဥကၠဌ ၿပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။ ယခု

မကာဟိုခမ္း ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းသည္ ႀကံ႕ဖြံ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဘိုစံအား ေပးကမ္း၍ ယခင္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ထိုက္အား ၿဖဳတ္ခ်ကာ ၎က မကာဟိုခမ္း ဥကၠဌရာထူးကို အရယူခဲ့ပါသည္။ ယခုဥကၠဌသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း၊ စရင္းပိုင္း၊

စီမံခန္႕ခြဲမႈအပိုင္းကို လံုး၀(လံုး၀)ကိုမတတ္ပါ။ ၎တတ္သည္မွာ အာဏာျပ၊ ေငြေကာက္ဖို႕သာတတ္ပါေတာ့သည္။

မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္သူ/သား ထဲမွ မခံမရပ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အမ်ားသိေအာင္ ရင္ဖြင့္လိုက္ပါတယ္

တာခ်ီလိတ္မွ
-ဆားပုလင္း-
Rest of your post

Thursday, June 3, 2010

ေခ်ာက္ေရနံေျမမွ အေထြေထြမာန္ေနဂ်ာ. (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီး ေက်ာ္ဝင္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနမွ စာေရးမ ေဒၚျမျမသိန္း တို႔ရဲ႕လိမ္လည္မႈ...

.ministry of energy myanmar
စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး႒ာန ေခ်ာက္ေရနံေျမမွာရွိတဲ့ .. ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း႒ာနမွ အေထြေထြမာန္ေနဂ်ာ. (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီးက်ာ္ဝင္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနမွ စာေရးမ ေဒၚျမျမသိန္းတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ မသိနားမလည္တဲ့ ေတာင္သူေတြကို လိမ္လွည္ လွည္႔ဖ်ားျပီး ေငြေတြ ယူသြားတဲ့အေၾကာင္း ေရးသား ေပးပို႔လာတာကို ျပန္လည္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေခ်ာက္ေရနံေျမရဲ႕ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း႒ာနမွ အၾကီးဆံုးတာဝန္ရွိသူျဖစ္တဲ့ အေထြေထြမာန္ေနဂ်ာ. (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီး ေက်ာ္ဝင္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနမွ စာေရးမ ေဒၚျမျမသိန္းတို႔ ႏွစ္ဦးေပါင္းျပီး စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး႒ာနမွာ အလုပ္သမားေတြ လိုအပ္တယ္... အလုပ္ခန္႔မယ္။ မိန္ကေလးျဖစ္ျဖစ္ ေယာက်ၤားေလးျဖစ္ျဖစ္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔အပ္မယ္.... ဆိုျပီး.... အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ ရွိတဲ့ ေတာင္သူမ်ားအား အေထြေထြမာန္ေနဂ်ာ (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီးေက်ာ္ဝင္းမွ ေဒၚျမျမသိန္းအား လိုက္လံ စည္းရုံးခိုင္းပါတယ္။ တလလစာေငြ ၈ေသာင္းနဲ႔ ၁သိန္းၾကားမွာ..ရမယ္.... အေထြေထြ မာန္ေနဂ်ာမွ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမယ့္ အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ဦးကို ၅သိန္းေပးရမယ္။ ဝန္ၾကီးနဲ႔ လူၾကီးေတြကို ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမျမသိန္းမွ ယံုၾကည္ေအာင္ လိုက္လံ စည္းရုံးပါတယ္။

မသိနားမလည္တဲ့ ရုိးသားတဲ့ ရြာသူရြာသား (၆)ဦးမွ ဝန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ လာေရာက္စည္းရုံးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျပီး ႏွမ္းေတြေရာင္း၊ ပဲေတြေရာင္း၊ ယာေတြေရာင္းျပီး ရွိစုမယ့္စု ေငြ(၅)သိန္းစီကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရမယ္ ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေပးအပ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ေန႔ေရႊ႕၊ ညေရႊ႕ အလုပ္လဲမရ အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် ဘာသတင္းမွ မၾကားရတဲ့ အတြက္ ေငြေပးထားတဲ့ ေတာင္သူ (၆)ဦးမွ ျမိဳ႕ေပၚတက္ျပီး အလုပ္ရမရ ေမးျမန္း စံုစမ္းရာမွာ ထို(ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီးေက်ာ္ဝင္းနဲ႔ စာေရးမျမျမသိန္းတို႔မွ ေမာက္မာရုိင္းစိုင္းစိုင္း စကားမ်ားျဖင့္ ဆဲေရးတိုင္းတာျပီး ေမာင္းထုတ္ပါတယ္။ ေတာင္သူေတြမွာ ရိွစုမယ့္စု ေငြလည္းဆံုးရႈံး ၊ရိုင္းရုိင္းစိုင္းစိုင္းလည္း ေျပာခံရ သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ခ်င္ေပမယ့္လည္း (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီးဆိုတဲ့ အရွိန္အဝါနဲ႔ ယူနီေဖာင္းကို ေၾကာက္ရြံျပီး တရားစြဲဖို႔လည္းမလြယ္ ... ျမိဳ႕ေပၚတစ္ေခါက္ တစ္ေခါက္တက္ဖို႔လည္း စားရိတ္စားက မတတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း.. ဆံုးရႈံးသြားတယ့္ ေငြအတြက္ေကာ ..ေနာက္လူေတြလည္း ဒီလိုအျဖစ္မခံရေအာင္ အသိေပးေစလိုေၾကာင္း. ... ယခုအျဖစ္အပ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာမွ ေမးျမန္းစံုစမ္း ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း လိမ္လည္ခံရသူ ေတာင္သူမ်ားမွ အရွင္ဓမၼရာဇာမွ တစ္ဆင့္ ေရးသားေပးပို႔လာပါတယ္။

Sunday, May 30, 2010

ေလာက္ေကာင္ မ်ား ေၾကာင့္ ကေလးတေယာက္ အသက္ေပ်ာက္


Monday, May 24, 2010

ေက်ာက္ထုတ္ လုပ္ငန္းမွ လံုထိန္း တပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္၏ အပုိေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေငြကို အထက္အရာရွိမ်ား ျဖတ္စား

5/23/2010
riot policeျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ ေက်ာက္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ လံုထိန္းတပ္သား ၃၀၀ ေက်ာ္အား ေပးေသာ အပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ရဲတပ္ရင္း အရာရွိမ်ားက ျဖတ္စား ေနေၾကာင္း လံုထိန္း တပ္သားမ်ားက ေပးပို႕စာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

အဆိုပါ စာထဲတြင္ ေက်ာက္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ အေျခစိုက္ ရဲတပ္ရင္း (၂) ႏွင့္ (၃)မွ လံုထိန္း တပ္သားမ်ားအား ေရွ႕တန္း ရိကၡာ အစံုေငြ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တရက္ကို က်ပ္ေငြ ၅၀၀ စီ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ္လည္း အဆိုပါ ေငြမ်ားကို တပ္ရင္း ရဲအရာရွိမ်ားက ျဖတ္စားေနေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ျဖတ္စားေနပံုကို ေဖၚျပရာတြင္ လံုထိန္း တပ္သား တဦး အေနျဖင့္ တလကို က်ပ္ေငြ ၁၅၀၀၀ ထိ ရရွိရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္ရင္း အရာရွိမ်ားက တလကို က်ပ္ေငြ ၉၀၀၀ သာေပးျပီး က်န္ ၆၀၀၀ ကုိ သူတို႕၏ ကုိယ္က်ိဳး အတြက္ ျဖတ္စားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

လံုထိန္းတပ္သားမ်ားမွာ နံနက္ ၈ နာရီ မွ စတင္ျပီး ညေန ၅ နာရီထိ ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ္လည္း သူတို႕ လုပ္ခကို အျပည့္မရသျဖင့္ အထူး ထိခိုက္ခံစားေနၾကရေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ယခုကဲ့သုိ႕ ေငြကိုျဖတ္စားေနသူမွာ အမွတ္ ၂ လံုထိန္းတပ္ရင္းမွ ရဲမွဴးၾကီး ျငိမ္းေဆြ၊ တပ္ေရး ဗိုလ္ၾကီးႏွင့္ တပ္ရင္း ေငြစာရင္းဌာနမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ စာတြင္ ေဖၚျပသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ေငြမ်ားကို ျဖတ္စားမူမ်ားရွိေနသျဖင့္ အထက္မွ လာေရာက္ စစ္ေဆးေသာ္လည္း သူတို႕အား စစ္ေဆးလာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မေပးဘဲ တေန႕ ၅၀၀ က်ပ္ႏုန္းျဖင့္ ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္း အတင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးခိုင္းကာ အထက္သို႕ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပသည္။

ေအာက္ေျခ လံုထိန္း တပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ အထက္ လူၾကီးမ်ားကုိ ျပန္မေျပာရဲသျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အထက္ အရာရွိမ်ား၏ ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပမ္း မူခံေနၾကရေၾကာင္း စာထဲတြင္ ေရးသားထားသည္။

တပ္မွ ထြက္ေျပးလွ်င္လည္း ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ က်ခံရမည္ ျဖစ္ျပီး မထြက္ေျပးဘဲေနလွ်င္လည္း လံုထိန္းတပ္သားမ်ားမွာ နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံေနၾကရသျဖင့္ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကရေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

လံုထိန္းတပ္သားမ်ားမွာ လမ္းခင္းရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးကာရံရန္အတြက္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား အျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရျပီး ယခုနွစ္တြင္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႕မွ စတင္ျပီး အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္းကလည္း နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးကာရံရန္အတြက္ လံုထိန္းတပ္သားမ်ားက ေက်ာက္မ်ားကို ထု၊ ထမ္း၊ ေတာင္မ်ားကို ျဖိဳခ်ျပီး ရရွိလာေသာ ေက်ာက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရာ က်ပ္ေငြ သိန္း (၅၀) ရရွိခဲ့ျပီး အဆိုပါ ေငြမ်ားအားလည္း တပ္သားမ်ားအား ယူနီေဖါင္းႏွင့္ အာမီရမ္ ၀ယ္ေပးမည္ဟု ဆိုျပီး ယခုထက္ထိ ဘာမွ ၀ယ္မေပးဘဲ အဆိုပါေငြကိုလည္း အထက္အရာရွိမ်ားက ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သံုးလိုက္ေၾကာင္း ေဖၚျပေရးသားသည္။

စာေရးသားသူမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ ကသ နံပတ္မ်ားကို ေရးသား ေဖၚျပထားေသာ္လည္း သူတို႕အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိသျဖင့္ သူတို႕ သတင္းအား ပံုႏွိပ္ ေဖၚျပေသာအခါ သူတို႕အမည္ႏွင့္ ကသ နံပတ္မ်ားကို မေဖၚျပရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။ ဒီစာကို Select ေပးၿပီးေရးပါ...SummaryRest of your post

Friday, May 21, 2010

ဒီလို ကျမင္းတဲ့ရဲက...သူဘဲလူဆိုးဖမ္းဦးမတဲ့

Inside News http://onsobhq.blogspot.com/ မွ

ခ်စ္တီးထက္ဆိုးတဲ့ ရကယ သူၾကီးမ်ား


http://burmese.dvb.no/news.php?id=10925

ေလာက္တစ္ေကာင္ေတာ့ စန္ ့သြားျပီ

ပလက္၀ ျမိတ္၀ စခန္းတြင္ သတ္ျဖတ္ခံရသူ ဗုိလ္ၾကီး ထက္ေအာင္ထြန္းမွာ ေက်ာက္ျဖဴမွ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ 5/20/2010

ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕က ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ ျမိတ္၀စခန္းမွ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သုိ႕ လက္နက္ခ်သြားသူ စစ္သား ၆ ဦး၏ ပစ္သတ္ျခင္းခံရသူမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ျဖစ္ျပီး ေက်ာက္ျဖဴဇာတိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၂၀ ထုတ္ နအဖ စစ္အစိုးရပိုင္ ေၾကးမံု သတင္းစာ နာေရး သတင္း တပုဒ္အရ ဗိုလ္ၾကီး ထက္ေအာင္ထြန္း (အသက္ ၂၈ )ႏွစ္မွာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းေန ဦးထြန္းေရႊ (ပါစီစတိုး) ေဒၚျဖဴျဖဴေဌး (အလျပျငိမ္း) တို႕၏ သားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုိလ္ၾကီးထက္ေအာင္ထြန္းမွာ ၾကည္း ၃၅၇၆၅ ျဖစ္ျပီး DSA ၄၅ ေက်ာင္းဆင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ ၁ နာရီ ခြဲတြင္ ကြယ္လြန္ သြားေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

သတင္းစာတြင္ ေသဆံုးေနရာႏွင့္ ေသဆံုးသြားပံုကို ေဖၚျပမထားေသာ္လည္း ပလက္၀ ျမိတ္၀ စခန္းတြင္ စစ္သား ၆ ဦး၏ ပစ္သတ္ျခင္း ကို ခံရသူ ဗုိလ္ၾကီးထက္ေအာင္ထြန္းမွာ သူပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

ထြက္ေျပးလာသူ စစ္သားမ်ားကို ကိုးကားျပီး ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဗုိလ္ၾကီး ထက္ေအာင္ထြန္း၏ ႏိုင္ထက္စီးႏွင္းလုပ္မူမ်ားကို မခံႏိုင္၍ အဆိုပါ စစ္သား ၆ ဦးမွ သူ႕အား ပစ္သတ္ျပီး လက္နက္မ်ိဳးစံုကို ယူေဆာင္ကာ ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သို႕ လက္နက္ခ် ပူးေပါင္း လာေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ဗုိလ္ၾကီးထက္ေအာင္ထြန္းအား သတ္ျဖတ္ျပီး ရခိုင္ျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သို႕ လက္နက္ခ်က္ အလင္း၀င္လာသူမ်ားမွာ တပ္ၾကပ္ သန္းေအး ( ၃၆ ႏွစ္) ၊ ဒုတပ္ၾကပ္ မိုးေအာင္ (၂၇ ႏွစ္) ၊ဒုတပ္ၾကပ္ ေဇာ္ေဇာ္ဟန္ ( ၂၅ ႏွစ္)၊ ဒုတပ္ၾကပ္ ေမာင္ေမာင္ႏိုင္ ( ၂၆ ႏွစ္)၊ တပ္သား ေဇာ္မင္းဦး ( ၂၅ ႏွစ္) ႏွင့္ တပ္သား စန္း၀င္း ( ၂၇ ႏွစ္) တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါ စစ္သားမ်ားမွာ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ေရခ်မ္းျပင္ အေျခစုိက္ ခလရ ၂၃၂ မွ ျဖစ္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ ျမိတ္၀ ေရွ႕တန္း စခန္းတြင္ တာ၀န္က်ေနစဥ္ ဗုိလ္ၾကီး ထက္ေအာင္ထြန္းအား သတ္ျဖတ္ျပီး ရခိုင္ ျပည္လႊတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ထံတြင္ လက္နက္ခ် ပူးေပါင္း သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

သူတို႕ ယူေဆာင္လာေသာ လက္နက္မ်ားမွာ အမ္းေအ (၁၁) လက္နက္ ၅ လက္၊ အမ္းေအ (၁၂) ၁ လက္နက္၊ အမ္းေအ (၃) လက္နက္ ၂ လက္၊ အမ္းေအ ၇၉ ေမာ္တာ ၁ လက္ႏွင့္ ေမာ္တာ အသီး ၁၉လံုး၊ ဘီ ၁၀၀ ကြန္မဒို စိန္ေျပာင္း ၁လက္ႏွင့္ အသီး ၁၂ လံုး၊ ၉ မမ ပစၥတို တလက္ႏွင့္ ေဘာက္ ၂ခ်ပ္ က်ည္ဆံ ၁၄ ေတာင့္၊ လက္ပစ္ဗံုး ၆ လံုး၊ ႏွင္းမိုင္း (အမ္း ၁၆) ၆လံုး၊ အီေကြမင္း ၁၀ စံု၊ ေက်ာ့ပိုးအိတ္ ၆ လံုး၊ ဆက္သြယ္ေရး စက္ၾကီး ၁ လံုးႏွင့္ က်ည္အမ်ိဳးအစား ၁၃၀၈ ေတာင့္တို႕ ျဖစ္သည္။
http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2504

Saturday, May 15, 2010

သတိ- သူတို ့ရဲ့ လက္ထဲမွာ သင့္အသက္အပ္ထားသည္။


ဒီစာကို Select ေပးၿပီးေရးပါ...SummaryRest of your post

Saturday, May 8, 2010

ယုတ္မာပက္စက္ေသာ ဆရာဝန္ ေဒၚဆင့္ဆင့္သီ

တြံေတး အန္အယ္ဒီ ၂ ဦး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္
ေက်ာ္ခ
ေသာၾကာေန႔၊ ေမလ 07 ရက္ 2010 ခုႏွစ္

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ကိုေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီဝင္ မစႏၵာတို႔ကို တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္ႏွင့္ တႏွစ္ခြဲစီ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္ ေဒၚဆင့္ဆင့္သီက တရားလိုလုပ္ေသာ အမႈတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး အထူးအာဏာရ (၁) တရားသူၾကီး ဦးေအးကိုကိုက ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈ ပုဒ္မ ၃၅၃ ျဖင့္ ကိုေဇာ္မင္းထြန္းကို ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္ႏွင့္ မစႏၵာကို ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈအျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၆ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ေပါင္းၿပီး ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက တရားခံမ်ားက အေရးေပၚလူနာတဦးကို ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ရင္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေအာ္ဟစ္မိရာက တိုင္ၾကားခံရမႈ ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ ၂ ေယာက္လံုးက ေစတနာနဲ႔ အသည္းအသန္ျဖစ္ေနတဲ့ လူနာကို ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ဆရာဝန္ေတြက ေဆးမကုေပးလို႔ ေဒါနဲ႔ေမာနဲ႔ သြားေျပာလိုက္တာကို ဝတၱရား ေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ တိုင္ထားတာ။ ျဖစ္တာကေတာ့ ၾကာၿပီ။ ဒီေန႔က်မွ အမိန္႔ခ်ၿပီး ေထာင္ခ်လိုက္တယ္ခင္ဗ်” ဟု ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ား၏ မိတ္ေဆြတဦးက ေျပာသည္။

မစႏၵာမွာ ရဲဝန္ထမ္းတဦးအား ပါး႐ုိက္ႏွက္ခဲ့မႈျဖင့္ ယခင္ႏွစ္အတြင္းက ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ လက်ခံခဲ့ဖူးသည္။
အန္အယ္ဒီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အာဏာပိုင္မ်ားက အတိုက္အခံပါတီဝင္မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ ဖိႏွိပ္ဖိအားေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

"အဓိကကေတာ့ ဒီအစိုးရက အန္အယ္ဒီကို အားေလ်ာ့ေအာင္၊ ခ်ိနဲ႔ေအာင္ လုပ္တာ။ ဒီလိုအမႈဆင္ လုပ္ရပ္ေတြဟာ။ တြံေတးတေနရာထဲေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ သူတို႔ဒီလိုမ်ဳိးေတြ လုပ္ေနတာကို က်ေနာ္တို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ခံခဲ့ရတာပဲ။ အန္အယ္ဒီ ေပ်ာက္ပ်က္ေရးထက္ အန္အယ္ဒီဟာ သူတို႔တပည့္ျဖစ္ေရးဟာ သူတို႔အတြက္ နံပါတ္တစ္ အခ်က္ပဲ” ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္းက တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ လူငယ္ တာဝန္ခံ (၁) ကိုရဲထြဋ္ေခါင္မွာ ခ်ဲထီေလာင္းကစားမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္္ ခ်ခံရသည္။
သတင္း - မဇၩိမသတင္းဌာန

ၾကည့္တယ္ ျမင္တယ္ ေဖာ္ထုတ္မယ္..

စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႔မွ ေပးပို႔လာတဲ့စာ....

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ မေန႔က စ၍လံုျခံဳေရးမ်ား အထူးတင္းၾကပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႔ အီးေမးလ္ကေန ဆက္သြြယ္ ေပးပို႔လာတာကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

မေန႔က စျပီးရန္ကုန္ျမိဳ႕ေပၚမွာ လံုထိန္းကားမ်ား တစ္ျမိဳ႕လံုး လွည္႔ပတ္ေနတယ္။ လံုထိန္းကားေတြ ည(၁)နာရီအထိ ကင္းလွည္႔လွ်က္ ရွိေနတယ္။ စစ္သားေတြကို ၾကံ့ခိုင္ေရးရုံးေတြမွာ လံုျခဳံေရးခ်ထားတယ္။ အရင္က ၾကံခိုင္ေရးရုံးခ်ဳပ္မွာပဲ ရဲေတြကိုပဲ လံုျခဳံေရးခ်ထားတာ။ အခုရဲေတြကို မထားေတာ့ပဲ ယူနီေဖာင္းအျပည္႔ လက္နက္အျပည္႔နဲ႔ အနည္းဆံုး စစ္သား၃ေယာက္ကေန ၅ေယာက္အထိ ၾကံခိုင္ေရးရုံးခ်ဳပ္မွာတင္ မကပဲ ၾကံခိုင္ေရးျမိဳ႕နယ္ရုံးေတြအထိ လံုျခဳံေရးခ်ထားတယ္။ ေနာက္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနရာအႏွံအျပားနဲ႔ ကားမွတ္တိုင္ေတြ မွာလံုျခဳေရးေတြ အျပည္႔ခ်ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနလူထုမွာ ယခုကဲ့သို႔ လံုျခဳံေရးမ်ား ထူထပ္စြာ ခ်ထားမႈ အေပၚစိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ ကိုျပည္တြင္းမွ မ်ိဳးခ်စ္ တက္ၾကြ လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားေၾကာင္း စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အဆက္အႏြယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည္႔ေဖာ္ထုတ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည္႕သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ ပညာေတာ္သင္ စားရိတ္ျဖင့္ တိုက်ိဳျမိဳ႕ Shinagawa ျမိဳ႕နယ္ရွိ Kaiyo တကၠသိုလ္မွာ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ကတည္းက လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕ သမီးျဖစ္သူ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီး႒ာန တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူရဲ႕ သတင္းအေသးစိတ္ ကိုလည္း အမည္ႏွင့္တကြ ေရးသား ေပးပို႔လာပါတယ္။ ယင္းအဖြဲ႔မွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ သားသမီးမ်ားကို ဆက္လက္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ သားသမီးေတြလည္း ရွိေၾကာင္း အမည္ႏွင့္တကြ ေမးလ္ကေန ေပးပို႔လာပါတယ္။
http://www.demowaiyan.co.cc/2010/05/blog-post_9905.html

မုဒိမ္းသမား ခမရ ၂၃၂ က ဒုဗိုလ္ ဘိုေအာင္


ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး တဦးကို စစ္တပ္က မုဒိမ္းက်င့္
5/7/2010

ပလက္၀ ျမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၁၈ အရြယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး တဦးကို စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ပါဒလိပ္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ ခမရ ၂၃၂ မွ ဗိုလ္ တဦးက မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ လႊတ္ေျမာက္ေရး ရိန္းဂ်ားအဖြဲ႕၏ သတင္း တပုဒ္အရ သိရသည္။

မုဒိမ္းက်င့္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီး၏ အမည္အား သူမ၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေဖၚျပ မထားေသာ္လည္း သူမအား မုဒိမ္းက်င့္သူမွာ ခမရ ၂၃၂ မွ ဒုဗိုလ္ ဘိုေအာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႕မွ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မွာ ဧျပီလ ၈ ရက္ေန႕က ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရခိုင္ေက်းရြာ တစ္ရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ သတင္းက ဆိုသည္။

ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္ကို ေဖၚျပရာတြင္ အဆိုပါ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးငယ္သည္ တျခား အေဖၚႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ ရွာေဖြရန္ သြားစဥ္ ဘိုေအာင္ႏွင့္ စစ္သား ႏွစ္ဦးတို႕ ေနာက္မွ လိုက္လာသည္ကို သိရွိျပီးေနာက္ ေရွာင္ရွားရန္ ၾကိဳးစားစဥ္ ဘိုေအာင္ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ သူတို႕ကို ရပ္တန္႕ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စစ္သားမ်ားကို ေၾကာက္သျဖင့္ မရပ္တန္႕ဘဲ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္သြားရာ စစ္သား တဦးမွ ေနာက္မွ အေျပးလိုက္လာျပီး ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ရြယ္ကာ ရပ္တန္႕ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအထဲမွ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးမွာ လႊတ္ေျမာက္သြားေသာ္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးမွာ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဘဲ အသာရမက္ ငမ္းငမ္းတက္ေနေသာ နအဖ စစ္သားမ်ား၏ လက္တြင္းသို႕ က်ေရာက္ သြားခဲ့ရေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ယခုကဲ့သို႕ နအဖ စစ္သားမ်ား၏ ဗလက္ကာယ ျပဳက်င့္မူကို အဆိုပါ ထြက္ေျပး လႊတ္ေျမာက္ သြားေသာ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးမွ ေက်းရြာ ဥကၠဌသို႕ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ ဥကၠဌမွာလည္း အဆိုပါ မုဒိမ္းမူအား စစ္တပ္ အထက္ အရာရွိမ်ားသို႕ မတိုင္ၾကား၀ံ့သျဖင့္ ရြာဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္အား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္က အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေဆြအားတိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗုိလ္မွဴး ေအာင္ေဆြမွ အဆိုပါ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းျပီး သက္ဆိုင္သူ ဘုိေအာင္ကို အေရးယူေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ တစံုတရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

ဒုဗိုလ္ ဘိုေအာင္မွာ မၾကာခဏ ေက်းရြာသားမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေငြ ေတာင္းခံေလ့ရွိျပီး မေပးႏိုင္သူ ေက်းရြာသားမ်ားကို အျမဲတန္း ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပမ္းမူမ်ား ျပဳလုပ္သူ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဒုဗိုလ္ ဘိုေအာင္သည္ ဧျပီလ ၇ ေန႕ကလည္း သူေတာင္းေသာ ၾကက္ကို မေပးႏိုင္သူ ေက်းရြာသား တဦးကို သတိေမ့သြားေအာင္ထိ အျပင္း အထန္ရိုက္ပုတ္ျပီး ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္္ခတ္ေၾကာင္း၊ ေသနတ္ မေပါက္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ပစၥတိုႏွင့္ ပစ္ခတ္ရန္ ျပဳလုပ္စဥ္ ရြာသား တဦးၾကက္ျဖင့္ ေရာက္လာသျဖင့္ ဘိုေအာင္မွ ၾကက္ကို ယူျပီး ထိုေနရာမွ ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းတြင္ ေဖၚျပသည္။

၎ျပင္ ခမရ ၂၃၂ သည္ အဆိုပါ ေဒသတြင္ ယခုအခါ ႏွင္းမိုင္းမ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ေထာင္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ား အမ်ားအျပား တည္ရွိရာ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ေရွ႕တန္းထိုင္ နအဖ စစ္သားမ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္ လုပ္မူကို မၾကာခဏ ခံေနၾကျပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္ကလည္း ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး တဦးမွာ နအဖ စစ္သားမ်ား၏ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္မူကို ခံရျပီး ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။

န၀တ စစ္အစိုးရ အာဏာ သိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၀ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အဆိုပါ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဗမာ စစ္သားမ်ားက မီးပံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ အရက္မ်ား ေသာက္ကာ လင္ရွိ - လင္မရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အတင္း ေခၚယူျပီး ညစဥ္ ညတိုင္း မီးပံုပြဲ လုပ္ကာ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ကခိုင္း သျဖင့္ အနည္းဆံုး ရခိုင္ေက်းရြာ (၅) ရြာမွာ ျပိဳပ်က္သြားျပီး အိႏၵိယ ဘက္သို႕ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ထိုေက်းရြာမ်ားမွာ ပုန္းညင္း၀၊ စတင္၀၊ ပကာ၀၊ ေငြလက္၀ စသည့္ ရခိုင္ေက်းရြာ ၄ ရြာႏွင့္ တျခား ေက်းရြာ တရြာမွာ ေလာင္းကတူး ျမဳံေက်းရြာ ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က ပုန္းညင္း၀ရြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူ ကိုရဲလင္းေအာင္က စစ္သားမ်ား ႏိုင္ထက္ စီးႏွင္း ျပဳလုပ္မူကို ယခုကဲ့သို႕ ျပန္ေျပာသည္။

“အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ အသက္ဟာ ၁၄ ႏွစ္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မိသားစုက အဲဒီတုန္းက အိႏၵိယနဲ႕ ျမန္မာ နယ္စပ္ ပုန္းညင္း၀ ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အထက္က အသက္ ၁၇ အရြယ္ အစ္မ တဦးရွိပါတယ္။ ရြာသားေတြဟာ စစ္သားေတြ လာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ထင္းေတြ စုပံု ထားရပါတယ္။ တအိမ္ေထာင္က အရက္ ၂ ပုလင္းနဲ႕ ၾကက္တေကာင္စီ စုထားရပါတယ္။ အဲဒါေတြအားလံုးဟာ စစ္သားေတြ လာတဲ့အခါ သူတို႕ ေပ်ာ္ပါးဖို႕ စီစဥ္ေပးထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕လာေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အသက္ ၄၀ ေအာက္ လင္ရွိ မိန္းမေရာ လင္မရွိတဲ့ အပ်ိဳအရြယ္ မိန္းမေရာ ရြာမွာ ေနေပးရပါတယ္။ မေနရင္ သူတို႕က ေျပာက္က်ားေတြနဲ႕ အဆက္အသြယ္ ရွိတယ္လို႕ စြပ္စြဲျပီး လူၾကီးေတြကို ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္ ပါတယ္။ စစ္သားေတြ ရြာကို ေရာက္လာတဲ့ ညက်ရင္ ရြာသားေတြက ထင္းေတြနဲ႕ မီးဖိုေပးရျပီး စစ္သားေတြက အရက္ေတြ ေသာက္ျပီး ရြာက မိန္းမေတြနဲ႕ မိုးအလင္း တြဲက ၾကပါတယ္။ ကတဲ့ အခါမွာလည္း မဖြယ္မရာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ရြာသားေတြ အကုန္လံုး လာျပီး မီးပံုပြဲမွာ လက္ခုတ္ တီးေပးရပါတယ္။ စစ္သားေတြ ေျပာတာကေတာ့ ေဒသ လူထု စည္းရံုးေရး အတြက္ လုပ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေယာကၤ်ားေတြဟာ ကိုယ့္မိန္းမ စစ္သားေတြနဲ႕ ကေနတာကို မျမင္ခ်င္ေပမယ့္ လက္ခုတ္တီးျပီး အားေပးရပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ အသတ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အစ္မလည္း စစ္သားေတြနဲ႕ ကရပါတယ္။ တေန႕ေတာ့ စစ္သားေတြ လာမယ္ ဆိုတာကို သိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အစ္မက စစ္သားေတြနဲ႕ မကခ်င္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကို ေခၚျပီး တျခား အနီးအနားက ရြာ တရြာကို ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲသလို ထြက္ေျပးသြားတာကို သိတဲ့အတြက္ စစ္သားေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္ အေဖကို လက္ျပန္ၾကိဳး တုတ္ပီး အျပင္းအထန္ ရိုက္ႏွက္ပါတယ္။ ဒဏ္ေငြလည္း တေထာင္ တပ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မိသားစုေတြ အပါအ၀င္ ရြာသားေတြ အကုန္လံုးဟာ အိႏၵိယ ဘက္ကို ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲတြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရခိုင္ေက်းရြာ အမ်ား အျပားတည္ရွိသည္။ အထူူးသျဖင့္ အိႏၵိယ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိေသာ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႕ နဖအ ဗမာ စစ္သားမ်ား၏ ႏိုင္ထက္စီးႏွင္း လုပ္မူကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ခံေနၾကရသည္ဟု သိရသည္။
www.narinjara.com

Wednesday, May 5, 2010

ေဘာင္းဘီခ်ြတ္၍ လႊတ္လိုက္သည္...


စစ္ဘက္ တာ၀န္မွ အနားယူလိုက္သူမ်ားစာရင္း


၀န္ႀကီးမ်ား

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး - လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးသိန္း - စက္မႈ (၂)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဆြ - ပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ လြန္းသီ - စြမ္းအင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္မင္း - ရထားပို႔ေဆာင္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ႏုိင္သိန္း - စီးပြား/ကူးသန္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စုိးႏုိင္ - ဟုိတယ္/ခရီး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လွထြန္း - ဘ႑ာ/အခြန္
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေဇာ္ - ဆက္သြယ္ေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေမာင္ - သာသနာေရး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေအာင္ျမင့္ - ယဥ္ေက်းမႈ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တင္ထြတ္ - သမ၀ါယမ

ဗုိလ္မွဴးၾကီး သိန္းညြန္႔ - နယ္စပ္စည္ပင္
ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္း - လွ်ပ္စစ္ (၁)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္- ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ (၂)

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရေအးျမင့္ - အားကစား
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း - ျပန္ၾကားေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေအာင္ - သစ္ေတာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦး - ျပည္ထဲေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္ - သတၱဳတြင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေဆြ - လူမႈ၀န္ထမ္း

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္သိန္း - ေမြး/ေရ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လြန္းေမာင္ - စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္း - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္ - မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္

ဒု-၀န္ၾကီးမ်ား

ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီး ခင္ေမာင္ေက်ာ္ - စက္မႈ(၂)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာခုိင္ - စက္မႈ (၂)
ဗုိလ္မွဴးၾကီး သူရိန္ေဇာ္ - အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဉာဏ္ထြန္းေအာင္ - ပို႔ေဆာင္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ထြန္းေအာင္ - အလုပ္သမား
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္မ်ဳိးမင္း - ပညာေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဌး - စြမ္းအင္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ထြန္း - စီးပြား/ကူးသန္း
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးျမင့္ၾကဴ - ဟုိတယ္/ခရီး

ဗုိလ္မွဴၾကီး လွသိန္းေဆြ - ဘ႑ာ/အခြန္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းထြန္း - ဆက္သြယ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရေအာင္ကုိ - သာသနာေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္သိန္း - ေဆာက္လုပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းစိန္ - လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးၾကီး တင္ေငြ - နယ္စပ္စည္ပင္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းျမင့္ - လွ်ပ္စစ္ (၂ )
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘုန္းေဆြ - ျပည္ထဲေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ျမင့္ - လူမႈ၀န္ထမ္း

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ပါ - ရန္ကုန္ ဒုတိယ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္

ေခ်ြးတပ္ဆြဲေနေသာ ေလာက္ေကာင္ ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္မ်ိဳးခိုင္

ဧရာဝတီတိုင္း ဖ်ာပံုခရုိင္ ဖ်ာပံုတပ္ရင္း (၉၈)မွ ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္မ်ိဳးခိုင္၏ ေက်းရြာသူ၊ ရြာသားေတြ အေပၚအႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်မႈမ်ား...

ဧရာဝတီတိုင္း ဖ်ာပံုခရုိင္ေက်းရြာ ၁၁ရြာတြင္ စစ္သားစုေဆာင္းေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဖ်ာပံုတပ္ရင္း(၉၆)က ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္မ်ိဳးခိုင္မွ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအား ရုိင္းစိုင္းေသာ စကားမ်ားသံုးျခင္း၊ ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

" ကုိဒီမိုေရ ျပီးခဲတဲ့ ၃ရက္ေလာက္က ဧရာဝတီတိုင္း ဖ်ာပံုခရုိင္ေက်းရြာ ၁၁ရြာမွာစစ္သား စုေဆာင္းေရး အတြက္ဆိုျပီး ဖ်ာပံုတပ္ရင္း(၉၆)က ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္မ်ိဳးခိုင္နဲ႔... တပ္ၾကပ္တစ္ေယာက္၊ တပ္သားတစ္ေယာက္တို႔ဟာ ပိုးအိမ္တန္း၊ က်ံဳခရုိင္၊ ဝဲၾကီး၊ ေနာင္ေတာ္ၾကီး၊ ဂေဇာင္း၊ ရဲစု၊ ပတုတ္၊ ငါးမိုင္၊ တမာန္၊ ပုလဲ၊ မမိုးေက်းရြာ ၁၁ရြာမွာ ရယကရုံးကို ရြာသူ၊ရြာသားေတြ ကိုေခၚျပီး စစ္တပ္မွာ စစ္မႈထမ္းဖို႔အတြက္ စစ္သား စုေဆာင္းေရးလုပ္ေနပါတယ္။ မျဖစ္မေန ဝင္ၾကရမယ္။ အနည္းဆံုး တစ္ရြာကို ၅ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ ဝင္ရမယ္၊ မဝင္ဘူးဆိုရင္ ရြာသူၾကီးမွာ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုျပီး အတင္းအၾကပ္ စုေဆာင္းခိုင္းပါတယ္။

ရြာေပါင္း ၁၁ရြာက ရြာသူ ရြာသားေတြကလည္း ဘယ္သူမွ ဝင္ခ်င္တဲ့သူမရွိၾကဘူး။ အဲ့လိုဝင္မယ္တဲ့ မရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲ့ဒီဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္မ်ိဳးခိုင္က ေဒါသေတြ ျဖစ္ျပီးရြာမွာ ရွိတဲ့ကေလးလူၾကီး အားလံုးကို ရယကရုံးေခၚျပီး သူက ရယကရုံးေနရိပ္ထဲမွာ ရြာသူရြာသားေတြက ေနပူ ကြင္းျပင္ထဲမွာ ငုတ္တုတ္ေနရျပီး မိန္႔ခြန္းေတြ ေျခြတယ္။ ဒဏ္ေပးထားတာေပါ့။ မနက္(၈)နာရီထဲကေနျပီး ေခၚလိုက္တာ ေန႔လည္(၃)နာရီထိပဲ။ ရြာသူရြာသားေတြ အလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်က္ေပါ့။ ရုိးသားတဲ့ ရြာသားေတြကို ေျပာတဲ့စကားက ပခုံးကအပြင့္ကိုမွ အားမနာ အင္မတန္ရုိင္းစိုင္း တဲ့အသံုးႏူန္းေတြသံုးတယ္။ မင္းတို႔ေတြ ေယာက်ၤားေတြ မဟုတ္ဘူး မိန္းမေတြပဲ ျဖစ္သင့္တယ္ ဆိုျပီး ေျပာပါတယ္။ ၾကီးသူ ငယ္သူမေရွာင္ ရုိင္းစိုင္းတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

မေန႔က ေနာက္ဆုံးထပ္သိရတာက အဲ့ဒီရြာ(၁၁)ရြာက တစ္ရြာကို ၅ေသာင္းႏႈန္းနဲ႕ ေပးရမယ္ဆိုျပီး ရြာသူၾကီးေတြကို ေျပာသြားပါတယ္ တဲ့။ ရြာသားေတြေရွ႕မွာ မေျပာပဲရြာသူၾကီးေတြကို ေျပာသြားတာပါ။ ရြာသူၾကီးေတြလည္း ဘာတတ္ႏိုင္မွာတုန္း ရြာသူရြာသားေတြကိုပဲ တတ္ႏိုင္သေလာက္ စုေဆာင္းေပးဖို႔ ေျပာရတာပဲေပါ့။ ေနာက္ဆံုးမေပးႏိုင္ရင္ ေက်းရြာဥကၠ႒တို႔ ရြာသူၾကီးေတြ ဆီက ၾကက္ဝက္ေတြ အတင္းယူေတာ့မွာေလ။ အဲ့ဒီေတာ့ ရုိးသားတဲ့ ရြာသူရြာသားေတြမွာ အလုပ္အကိုင္လည္းပ်က္၊ ေနပူထဲမွာ ငုတ္တုတ္ဒဏ္ေပးခံရ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းတာလဲ ခံရ၊ ေနာက္ဆံုး ရြာသူရြာသားေတြ ရွိစုမယ့္စု ေငြေလးနဲ႔ ဆိုက္ေပးရေတာ့မွာပါ။ ဒါကေတာ့ ဦးဇင္းသိတဲ့ ရြာ(၁၁)ရြာပါပဲ။ က်န္တဲ့ ရြာေတြမွာလည္း ဒီလိုပဲစစ္သားစုေဆာင္းေရး ဆိုျပီးလုပ္အတင္းအၾကပ္ လုပ္ေနတယ္ၾကားပါတယ္။ ဒကာတို႔ သတင္းမီဒီယာ ေတြကေနျပီး ဒီမတရားမႈကို ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝ ေပးေစလိုပါတယ္။
ဆက္သြယ္ ေပးပို႔လာသူ အရွင္ဓမၼရာဇာ အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။

တိုင္းျပည္မွာ ဒီလိုမတရားမဴေတြက ေနရာတိုင္းမွာပါ... အပြင့္ၾကီးတဲ့လူက ၾကီးတဲ့အေလွ်ာက္။ ေသးတဲ့လူကလည္း ေသးတဲ့အေလွ်ာက္ လက္နက္ရွိတယ္ အာဏာရွိတယ္ဆိုျပီး ဗိုလ္က်စိုးမိုးေနတာေတြပါ။ အၾကီးစားလက္နက္ကိုင္ နအဖမာဖီယားဂိုဏ္းၾကီး တိုင္းျပည္မွာ ထင္တိုင္းၾကဲေနၾကတာ... ေတြပါ....။ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထုေတြကေတာ့ ခံျပီးရင္ခံေနရတာပါပဲ။ ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါကနဲ႔မတူ သူခိုး၊ဒါးျမထက္ ဆိုးတဲ့ရန္သူ ကေတာ့ နအဖစစ္အာဏာရွင္ေတြပါပဲ....

သတင္း... ဒီမိုေဝယံ
http://www.demowaiyan.co.cc/2010/05/blog-post_5620.html.

Tuesday, May 4, 2010

၇ တန္း ေက်ာင္းသူေလးအား နအဖ ရဲေဘာ္ေဟာင္းအုပ္စု မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္

သတင္း - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေန အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ၇ တန္းေက်ာင္းသူေလးတဦးအား နအဖ တပ္ထြက္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔က မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။
သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လုခိုုက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နားယန္း ေက်းရြာေန အဖစိုင္းတိႏွင့္ အမိ နန္းလိုင္(နာမည္ရင္းမဟုတ္) တို႔၏သမီး နန္းရြက္ (အမည္ရင္း မဟုတ္) အား ဧျပီ ၂၄ ရက္ (စေနေန႔) က စစ္ထြက္ျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ နမ့္ေလာင္းေခ်ာင္း သဲက်ဳံးေရာင္းသည့္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းအဖြဲ႕က မုဒိမ္းျပဳ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။

“ျပီးခဲ့တဲ့လ ေနာက္ဆံုးပတ္ကေပါ့ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ သူမ ကၽြဲေက်ာင္းသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ မိုင္းရယ္-သီေပါလမ္းမႀကီး ေဘး နမ့္ေလာင္းေခ်ာင္းတံတားအေပၚဘက္ သဲတူးဖို႔္ လာၾကတဲ့ တပ္ရင္း(၆၄)မွစစ္ထြက္ ေလးေယာက္က မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္” ဟု ရြာသားတစ္ဦးကေျပာပါသည္။

ထိုစစ္သားထြက္မ်ားမွာ အသက္(၅၀) ရွိ စစ္ထြက္ျမင့္ေဆြ၊ အသက္(၄၉) ရွိ စစ္ထြက္ထြန္းသိန္းႏွင့္ အမည္ မသိေသးေသာ ၎တို႔၏တပ္ထြက္အေဖာ္ႏွစ္ေယာက္္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကေျပာျပပါသည္။

“အေလာင္းကို နားယန္းနဲ႔ ဖာလံု၀က္အကြာ နမ့္ေလာင္းေခ်ာင္းသဲေသာင္ျပင္မွာ ပစ္ထားခဲ့တယ္” ဟု လည္း အဆိုပါရြာသားက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႕ ဆက္လက္ ေျပာျပပါသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သွ်မ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာလႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္အဖြဲ႕(SWAN) ကလည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ဆက္လက္စံုစမ္းေနေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတဦးကေျပာပါသည္။

Sunday, February 1, 2009

ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား

Nationality

Friday, December 26, 2008

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ေျမးကို ထိုင္ကန္ေတာ့ၿပီး ေတာင္းပန္ခဲ့ရ


ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနားတခုတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ေနေရႊေသြးေအာင္ (ခ) ဖုိးလျပည့္ (အျဖဴေရာင္ဝတ္စုံဝတ္ဆင္ထားသူ)
Thursday, 25 December 2008 14:48 ႐ုိးမ ၃

နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္၏ ေျမးျဖစ္သူက ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အခ်င္းမ်ားရာ မေက်နပ္သျဖင့္ ေနအိမ္ကုိ ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၿပီး ၎၏မိဘမ်ားကို ေက်နပ္သည္အထိ ကန္ေတာ့ေတာင္းပန္ခိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ေျမးျဖစ္သူ ဖိုးလျပည့္ (ခ) ေနေရႊေသြးေအာင္သည္ စကၤာပူတြင္ ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူႏွင့္ အင္တာနက္ကိစၥ စကားမ်ားခဲ့သည္ကို မေက်နပ္သျဖင့္ ယခုလ (၁၉) ရက္ေန႔ညတြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ (၂) ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ မိဘမ်ားကို ေခၚေဆာင္သြားကာ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းပန္ခိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျဖစ္တာက စကၤာပူမွာ ေက်ာင္းတက္ေနရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ ဖိုးလျပည့္တို႔ သတင္းကို အင္တာနက္ေပၚကို တင္တယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲတာက စျဖစ္တာ၊ အဲဒါကို ဖိုးလျပည့္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက (၁၉) ရက္ေန႔ညမွာ အဲဒီေကာင္ေလးအိမ္ကို သြားၿပီး ခဲနဲ႔ေပါက္တာ၊ အဲဒါကို ေကာင္ေလးရဲ႕မိဘေတြက ည (၁) နာရီေလာက္မွာ ကမာရြတ္စခန္းကို သြားအမႈဖြင့္တယ္”ဟု အမည္မေဖာ္လုိသူတဦးက ေျပာသည္။

ထိုည (၁) နာရီ မိနစ္ (၂၀) ခန္႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ေျမးျဖစ္သူက ကမာရြတ္ရဲစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး တံခါးဖြင့္ရန္ ေျပာဆိုသည့္အတြက္ တာဝန္က် စခန္းေစာင့္ အရန္ရဲေမမ်ားက တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ရသည္။

“ဖိုးလျပည့္ စခန္းကိုေရာက္ေတာ့ တံခါးမဖြင့္ရင္ ကားနဲ႔ဝင္တိုက္မယ္လို႔ေျပာေတာ့ ဖြင့္ေပးလိုက္ရတာ၊ အေျခအေနမေကာင္းေတာ့ တိုင္ခ်က္ဖြင့္တဲ့သူေတြကို အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ ခဏဝွက္ထားေသးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလူေတြကို မထုတ္ေပးရင္ ျပႆနာအရွည္ ရွည္ျဖစ္သြားမယ္ဆိုၿပီး စခန္းက အရာရွိေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ့ ဖိုးလျပည့္လက္ထဲကို လႊဲအပ္လိုက္ရတယ္”ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ဖိုးလျပည့္ႏွင့္အတူ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မွဴး၊ ကမာရြက္ၿမိဳ႕နယ္မွဴးႏွင့္ အျခားလံုၿခံဳေရးကား (၇) စီး လိုက္ပါခဲ့ၿပီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္တအိမ္သို႔ တိုင္ခ်က္ဖြင့္သူမ်ားကို ေခၚေဆာင္သြားကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အိမ္အျပင္တြင္ ေစာင့္ခုိင္းထားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အိမ္နီးခ်င္းက ဆက္ေျပာသည္။

“သူတို႔ ျပန္ထြက္လာလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ သန္းေရႊရဲ႕ေျမး ဖိုးလျပည့္က သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြ မွားပါတယ္လို႔ ဝန္ခံၿပီး ထိုင္ကန္ေတာ့ၿပီး ေတာင္းပန္ခိုင္းတယ္၊ (၂၁) ရက္ေန႔ ညမွာလည္း လူငါးေယာက္ေလာက္က အဲဒီအိမ္ကို ခဲနဲ႔ ထပ္ေပါက္ေသးတယ္၊ အဲဒါ ကမာရြတ္စခန္းကို သက္ေသခံပစၥည္းနဲ႔တကြ တိုင္တာ၊ နယ္ေျမခံ ကမာရြတ္စခန္းက အခုခ်ိန္ထိ အမႈမဖြင့္ေပးဘူး”ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ မၾကာေသးမီကလည္း စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းေက်ာင္းဆင္းပြဲတခုသို႔ ဇနီးသားသမီးမ်ားအား ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားေနရာႏွင့္ ထူးျခားစြာ ေနရာခ်ထားရာ ေျမးျဖစ္သူ ဖိုးလျပည့္ပါ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဝေဝဆာဆာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
http://www.yoma3.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150:2008-12-25-07-55-18&catid=41:2008-09-21-07-44-45&Itemid=124

Saturday, December 20, 2008

Free Burma Myanmar in 2009

Saturday, December 13, 2008

ေသျပည္ေတာ္ နဲ့ အေလာင္းဘုရားရဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ့ေဟာင္း

Save Burma, Free Aung San Suu Kyi, Get Rid of Than Shwe

၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လြန္ဆြဲၿပီး ယၾတာေခ်ခုိင္း

NEJ/ ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈
စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ေနျပည္ေတာ္ အီးစီအစည္းအေ၀းၾကမ္းျပင္ ေႂကြျပားမ်ား ဒီဇင္ဘာလဆန္ပုိင္းက ႐ုတ္တရက္ အလုိလုိႂကြတက္လာသည့္အတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္းက ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အဓမၼ လြန္ဆြဲခုိင္းၿပီး ယၾတာေခ်ခုိင္းသည္။

စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ အီးစီအစည္းအေ၀း႐ုံးခန္းၾကမ္းျပင္ ေႂကြျပားမ်ား သူ႔အလုိလုိ ႂကြတက္လာျခင္းမွာ ဦးေအာင္ေသာင္းအတြက္ မေကာင္းသည့္နိမိတ္ဟု ၀န္ထမ္းမ်ားၾကား တီးတိုးေျပာဆိုၿပီး မၾကာခင္ ေဆာင္းတြင္းအခ်ိန္မွာပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဓမၼလြန္ဆြဲခုိင္းၿပီး ယၾတာေခ်ခိုင္းခဲ့သျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

ထုိအေတာအတြင္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးဘက္မေျပာင္းမီ ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္းဘက္မွ အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားထံမွ စားအုန္းဆီၿခံမ်ားကုိ က်ပ္ သန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ကုိယ္ပုိင္၀ယ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟုလည္း ကုမၸဏီအရာရွိတဦးက ေျပာသည္။
http://www.khitpyaing.org/news/December_08/12-12-08a.php

Tuesday, December 9, 2008

ေလာက္ေကာင္စာရင္းမ်ား

Friday, December 5, 2008

လ်ဳိ႕ဝွက္ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး မိန္႔ခြန္း

လ်ဳိ႕ဝွက္ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး မိန္႔ခြန္း

Tuesday, November 25, 2008

သန္းေရႊေျမး စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းေနျပီ


သန္းေရႊ ေျမး ဖိုးလွျပည္ ့(ခ) ေမ်က္မူးလဲ နဲ ့ သန္းေရႊ ဆရာ၀န္ ရဲ ့သား သက္ေအာင္ခ်ိဳ တို ့နစ္ေယာက္ေပါင္း ျပီး Myanmar Asia Glory Trading ဆိုတဲ့ကုမၸဏီ ကို တည္ေထာင္လိုက္တယ္လို ့သိရပါတယ္။ အမွတ္- ၇၄ ျပည္ေတာ္ေအး လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ ့နယ္မွာ ဖြင့္ထားပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရန္ တယ္လီဖုန္းကေတာ့ + ၉၅-၁-၆၆၂၅၄၆ ျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။ ဘယ္လို ကုန္သြယ္မႈေတြလုပ္မွာလဲ၊ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ ပတ္သက္လဲ နိင္ငံျခားက သူတ႔ို ့အဆက္အသြယ္ေတြ ကဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာေတြ ကို အေသးစိတ္ မသိရေသးပါဘူး။ သူတို ့ကုမၸဏီ ရဲ ့လႈပ္ရွားမႈေတြ နိင္ငံျခားဆက္သြယ္မႈေတြကို ေထာက္လွမ္းေဖၚ ထုတ္နိင္ဖို႔ ့အတြက္ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္နိင္ရန္ အတြက္ သူတို ့လႈပ္ရွားမႈ မွန္သမ်ွ သတင္းေပးပို ့ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ကိုမိုးသီးမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Voice of Burma, NOV 2008

VOB685
Get your own at Scribd or explore others:

Thursday, November 20, 2008

People's Enemies in Burma

ေခြးအုပ္စု