Saturday, November 8, 2008

ငတက္ျပား သက္က်ားအို၀န္ႀကီးစက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲ့သူ လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီပုိင္ရွင္ စုိင္းစံထြန္းႏွင့္ စက္မႈ (၁) ၀န္ ႀကီးဌာန ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းတို႔ မၾကာခင္က စာရင္းရွင္း ၾကရာ စုိင္းစံထြန္းဘက္မွ ေပးရန္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၆,၀၀၀) ေက်ာ္ မေပးႏုိင္ျဖစ္ေန၏။ သို႔ေသာ္ စုိင္းစံထြန္း ပုိင္ဆုိင္သည့္ Great Myanmar အခ်ိဳရည္စက္႐ုံ၏ ရွယ္ယာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ပုိင္ေနသည့္အတြက္ စုိင္းစံထြန္း က်ပ္သန္း ေပါင္း (၆,၀၀၀) ေက်ာ္ ျပန္မဆပ္လွ်င္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ ေသာင္း မည္သို႔အေရးယူမည္ကုိ ရန္ကုန္စီးပြားေရးေလာကမွ စိတ္၀င္ တစား ျဖစ္ေနၾက၏။

စင္စစ္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ အသက္ (၇၂) ႏွစ္ရွိသည့္တုိင္ ေလာဘရမက္အႀကီးဆုံး ၀န္ ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွား၏။ အဂတိလုိက္စားမႈတြင္ ၀န္ႀကီးတကာ၀န္ႀကီး အားလုံးထက္ပင္ သရဖူေဆာင္းသည္ဟု နာ မည္ႀကီး၏။

အန္အယ္လ္ဒီကုိ လူထုဆန္႔က်င္ပြဲလုပ္ေအာင္ စတင္ဖန္တီးသူမွာလည္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းျဖစ္၏။ တ ခ်ိန္က ပုဂံလူထုခ်ီတက္ပြဲမ်ားလုပ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လူထု႐ႈတ္ခ်ပြဲပုံစံ ဖန္တီးရန္အတြက္ မႏၱေလး နန္းတြင္း ရတနာပုံဧည့္ေဆာင္ကေန ဦးေအာင္ေသာင္း ႀကိဳးကုိင္ခဲ့၏။ ထုိအခ်ိန္က မႏၱေလးတုိင္းမႉး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ စစ္သင္တန္း တပတ္တည္းဆင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အလြန္ရင္းႏွီး၏။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ စည္း႐ုံးရန္ ဦးေအာင္ေသာင္း မႏၱေလးေရာက္တုိင္း နန္းတြင္းရတနာပုံ ဧည့္ခန္း ေဆာင္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ ထုိအခ်ိန္က မႏၱေလးတုိင္းမႉး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ခြင့္ျပဳခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ေရာက္ လာသည့္ မႏၱေလးတုိင္းမႉးမ်ားက ဦးေအာင္ေသာင္းအား သေဘာမက်သည့္အတြက္ နန္းတြင္းရတနာပုံ ဧည့္ ခန္းေဆာင္ကုိ အသုံးျပဳခြင့္မေပးသျဖင့္ မႏၱေလး ဘီယာစက္႐ုံ၊ အရက္စက္႐ုံမ်ားရွိ ရိပ္သာမ်ား၌သာ တည္းခုိ ၿပီး စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရ၏။

အစိုးရေထာက္ခံပြဲမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ႈတ္ခ်ပြဲမ်ား ဖန္တီးသည့္နည္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကုိ ဦးေအာင္ေသာင္း ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ လူထုေထာက္ခံပြဲမ်ား လုပ္ရာတြင္ စက္မႈ (၁) လက္ေအာက္ခံ စက္႐ုံမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အဓမၼနည္းျဖင့္ ေခြၽးတပ္ဆြဲၿပီး အသုံးခ်ခဲ့သည္ဟု သက္ေသအ ေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ လက္ေထာက္မ်ားက ေျပာ၏။ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း ျမန္မာ့ေဆး၀ါးႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္း လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေႂကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္း ျမန္မာ့စကၠဴႏွင့္ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့အေထြေထြႏွင့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိၿပီး ဌာနႀကီး (၆) ခုရွိ၏။ ထုိလုပ္ငန္းဌာနႀကီး (၆) ခုလုံးေပၚမွ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ မိမိကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္း အသုံးခ်သည္ဆုိၿပီး လက္ေအာက္အရာရွိမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာ၏။

စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သာေပါင္းေပ်ာ့ဖတ္စက္႐ုံကုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ အကူအညီႏွင့္ တည္ ေဆာက္ရာတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ေဒၚလာ (၁) သန္း ေကာ္မရွင္ေပးရသည္ဟု ရန္ကုန္ အေနာက္တုိင္း သံတမန္မ်ားက ေျပာ၏။

ပုဂၢလိက ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတ႐ုံတည္လွ်င္ အရင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈) သန္း ကုန္က်၏။ ထုိအထဲမွ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ေဒၚလာ (၁) သန္း ေကာ္မရွင္ေပးရသည္ဟု ခုိင္လုံသည့္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ (၈) ႐ုံ တည္ထားသည့္အတြက္ ဦးေအာင္ေသာင္းမွာ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံတလုံးဖုိးႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ေဒၚလာ (၈) သန္း ေကာ္မရွင္ရၿပီးဆုိသည့္ သေဘာျဖစ္၏။

ေလာေလာဆယ္ သာစည္အေရွ႕ဘက္ ျပင္ေညာင္မွာ ရတနာသိဂႌကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေပးေနသည့္ ဘိလပ္ ေျမစက္႐ုံမွာ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနတခုလုံး လူသိမ်ား၏။ အ ထူးသျဖင့္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ပုဂၢလိကကု မၸဏီ မ်ားသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ခြင့္ေပးထား၏။ ဥပမာ - ေ႐ႊသံလြင္၊ ရတနာသိဂႌ၊ ေက်ာ္သာ၊ Mother Trading စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ထင္ရွား၏။ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ စီမံကိန္းမ်ားမွ Steel Structure လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကုိ ဦး၀င္းလြင္ပုိင္ ေက်ာ္သာကုမၸဏီ တဦးတည္းကုိသာ ဦးေအာင္ေသာင္းက ကန္ ထ႐ုိက္လုပ္ ခြင့္ေပးထား၏။

ထုိငတက္ျပား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ မၾကာခင္ မႏၱေလးတုိင္း ၾကံ႕ဖြံ႔အသြင္ေျပာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေနာင္ေပၚေပါက္မည့္ ႐ုပ္ေသးအရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒ သႀကီးအဆင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အေ႐ြးခံဦးမည္။ ထုိသက္က်ားအုိ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကို ေခတ္ၿပိဳင္က အထူး႐ႈတ္ခ်သည္။

(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလထုတ္ ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’ မွ …)

0 comments: