Tuesday, June 22, 2010

ေဒၚစုပံု ေျခေထာက္နဲ ့ကန္တဲ ့ ေလာက္ေကာင္Friday, June 11, 2010

တာခ်ီလိတ္က သတင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ အေ႐ွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္းမွ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္း သည္

(၁) ၁၀.၅.၂၀၁၀ တြင္ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ တေၾကာတြင္ ေလမုန္တိုင္းႀကီးစြာ တိုက္ခတ္ခံခဲ့ရာ ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၿပဳၿပင္ရန္အတြက္ အထက္လူႀကီးမ်ားမွမွ ေထာက္ပံ့ေငြခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေထာက္ပံ့ေငြကို

ေလေဘးခံရသူမ်ားဘက္ကို မွ်မွ်တတ မေပးပဲ ၎ႏွင့္ သိသူခင္သူကိုသာ ဦးစားေပး၍ ေပးေ၀ၿပီး၊ တစ္ကယ္ အပ်က္စီးခံရေသာ ရပ္ကြက္သားမ်ားမွာ ေထာက္ပံ့ေငြ မရပဲ ရွိေနပါသည္။ ထို႕အျပင္ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္၀က္ကိုလည္း ေငြပိုဟု သတ္မွတ္ကာ

၎မွ သိမ္းထားမည္ဟုဆိုကာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ သံုးစြဲေနသည္။


(၂) မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္တြင္ နာေရးကူညီမူအသင္း ဟုရည္ရြယ္ကာ နာေရးအေဆာက္အဦးကို ေဆာက္လုပ္ေနပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေနသည္မွာလည္း ၾကာေနပါၿပီ။ နာေရးအေဆာက္အဦးကို မေဆာက္ခင္ကတည္းက အေဆာက္အဦးအတြက္

အလွဴေငြဆိုၿပီး ေကာက္ခံေနသည္မွာ ယခုထိျဖစ္ပါသည္။ အလွဴေငြမ်ားလည္း အျပည့္အ၀ရရွိေနေသာ္လည္း အေဆာက္အဦးမွာ တစ္၀က္တစ္ပ်က္သာျဖစ္ေနပါသည္။ ဧည့္စရင္းလာတိုင္သူမ်ား၊ ေထာက္ခံစာလာယူသူမ်ားကိုလည္း

နာေရးအေဆာက္အဦးအတြက္ အလွဴေငြထည့္ထားပါအံုးဟုဆိုကာ ေတာင္းခံေနပါသည္။ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းသည္ ေမ်ာက္ျပ၍ ဆန္းေတာင္းေနသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနပါသည္။


(၃) မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ၿပဳလုပ္ေသာ အရန္မီးသတ္သင္တန္းအတြက္ ဟုဆိုကာ တစ္အိမ္ကို ဘတ္၄၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံေနပါသည္။ အမွန္မွာ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ရပ္ကြက္အတြင္း ၎သင္တန္းအတြက္ ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံခိုင္းျခင္းမၿပဳပါ။

သို႕ေသာ္လည္း ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းမွာ အခြင့္အေရးရသည္ႏွင့္အညီ ေငြမ်ားကို ေကာက္ခံေနသည္။


(၄) ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္း သည္ ရံဖန္ရံခါ၌ အရက္မ်ားမူး၍ ရပ္ကြက္အတြင္း ပတ္ကာ ဆူေဂါက္ကာ အာဏာျပေနပါသည္။


တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ရပ္ကြက္ ဥကၠဌလုပ္လိုပါက ႐ိုး႐ိုးရပ္ကြက္သားအေနျဖင့္ မရပါ။ ႀကံ႕ဖြံ႕သင္း၀င္မွ ရပါသည္။ ႀကံ႕ဖြံ႕အသင္း၀င္ရာတြင္လည္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ ႀကံ႕ဖြံ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဘိုစံ ႏွင့္ ရင္းႏွီးမွ ရပ္ကြက္ဥကၠဌ ၿပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္။ ယခု

မကာဟိုခမ္း ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းသည္ ႀကံ႕ဖြံ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဘိုစံအား ေပးကမ္း၍ ယခင္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ထိုက္အား ၿဖဳတ္ခ်ကာ ၎က မကာဟိုခမ္း ဥကၠဌရာထူးကို အရယူခဲ့ပါသည္။ ယခုဥကၠဌသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း၊ စရင္းပိုင္း၊

စီမံခန္႕ခြဲမႈအပိုင္းကို လံုး၀(လံုး၀)ကိုမတတ္ပါ။ ၎တတ္သည္မွာ အာဏာျပ၊ ေငြေကာက္ဖို႕သာတတ္ပါေတာ့သည္။

မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္သူ/သား ထဲမွ မခံမရပ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အမ်ားသိေအာင္ ရင္ဖြင့္လိုက္ပါတယ္

တာခ်ီလိတ္မွ
-ဆားပုလင္း-
Rest of your post

Thursday, June 3, 2010

ေခ်ာက္ေရနံေျမမွ အေထြေထြမာန္ေနဂ်ာ. (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီး ေက်ာ္ဝင္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနမွ စာေရးမ ေဒၚျမျမသိန္း တို႔ရဲ႕လိမ္လည္မႈ...

.ministry of energy myanmar
စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး႒ာန ေခ်ာက္ေရနံေျမမွာရွိတဲ့ .. ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း႒ာနမွ အေထြေထြမာန္ေနဂ်ာ. (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီးက်ာ္ဝင္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနမွ စာေရးမ ေဒၚျမျမသိန္းတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ မသိနားမလည္တဲ့ ေတာင္သူေတြကို လိမ္လွည္ လွည္႔ဖ်ားျပီး ေငြေတြ ယူသြားတဲ့အေၾကာင္း ေရးသား ေပးပို႔လာတာကို ျပန္လည္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေခ်ာက္ေရနံေျမရဲ႕ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း႒ာနမွ အၾကီးဆံုးတာဝန္ရွိသူျဖစ္တဲ့ အေထြေထြမာန္ေနဂ်ာ. (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီး ေက်ာ္ဝင္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနမွ စာေရးမ ေဒၚျမျမသိန္းတို႔ ႏွစ္ဦးေပါင္းျပီး စြမ္းအင္ဝန္ၾကီး႒ာနမွာ အလုပ္သမားေတြ လိုအပ္တယ္... အလုပ္ခန္႔မယ္။ မိန္ကေလးျဖစ္ျဖစ္ ေယာက်ၤားေလးျဖစ္ျဖစ္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔အပ္မယ္.... ဆိုျပီး.... အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ ရွိတဲ့ ေတာင္သူမ်ားအား အေထြေထြမာန္ေနဂ်ာ (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီးေက်ာ္ဝင္းမွ ေဒၚျမျမသိန္းအား လိုက္လံ စည္းရုံးခိုင္းပါတယ္။ တလလစာေငြ ၈ေသာင္းနဲ႔ ၁သိန္းၾကားမွာ..ရမယ္.... အေထြေထြ မာန္ေနဂ်ာမွ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးမယ့္ အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ဦးကို ၅သိန္းေပးရမယ္။ ဝန္ၾကီးနဲ႔ လူၾကီးေတြကို ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမျမသိန္းမွ ယံုၾကည္ေအာင္ လိုက္လံ စည္းရုံးပါတယ္။

မသိနားမလည္တဲ့ ရုိးသားတဲ့ ရြာသူရြာသား (၆)ဦးမွ ဝန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ လာေရာက္စည္းရုံးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျပီး ႏွမ္းေတြေရာင္း၊ ပဲေတြေရာင္း၊ ယာေတြေရာင္းျပီး ရွိစုမယ့္စု ေငြ(၅)သိန္းစီကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရမယ္ ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေပးအပ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ေန႔ေရႊ႕၊ ညေရႊ႕ အလုပ္လဲမရ အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် ဘာသတင္းမွ မၾကားရတဲ့ အတြက္ ေငြေပးထားတဲ့ ေတာင္သူ (၆)ဦးမွ ျမိဳ႕ေပၚတက္ျပီး အလုပ္ရမရ ေမးျမန္း စံုစမ္းရာမွာ ထို(ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီးေက်ာ္ဝင္းနဲ႔ စာေရးမျမျမသိန္းတို႔မွ ေမာက္မာရုိင္းစိုင္းစိုင္း စကားမ်ားျဖင့္ ဆဲေရးတိုင္းတာျပီး ေမာင္းထုတ္ပါတယ္။ ေတာင္သူေတြမွာ ရိွစုမယ့္စု ေငြလည္းဆံုးရႈံး ၊ရိုင္းရုိင္းစိုင္းစိုင္းလည္း ေျပာခံရ သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ခ်င္ေပမယ့္လည္း (ဒု)ဗိုလ္မႈးၾကီးဆိုတဲ့ အရွိန္အဝါနဲ႔ ယူနီေဖာင္းကို ေၾကာက္ရြံျပီး တရားစြဲဖို႔လည္းမလြယ္ ... ျမိဳ႕ေပၚတစ္ေခါက္ တစ္ေခါက္တက္ဖို႔လည္း စားရိတ္စားက မတတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း.. ဆံုးရႈံးသြားတယ့္ ေငြအတြက္ေကာ ..ေနာက္လူေတြလည္း ဒီလိုအျဖစ္မခံရေအာင္ အသိေပးေစလိုေၾကာင္း. ... ယခုအျဖစ္အပ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာမွ ေမးျမန္းစံုစမ္း ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း လိမ္လည္ခံရသူ ေတာင္သူမ်ားမွ အရွင္ဓမၼရာဇာမွ တစ္ဆင့္ ေရးသားေပးပို႔လာပါတယ္။