Wednesday, May 5, 2010

ေဘာင္းဘီခ်ြတ္၍ လႊတ္လိုက္သည္...


စစ္ဘက္ တာ၀န္မွ အနားယူလိုက္သူမ်ားစာရင္း


၀န္ႀကီးမ်ား

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး - လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးသိန္း - စက္မႈ (၂)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဆြ - ပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ လြန္းသီ - စြမ္းအင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္မင္း - ရထားပို႔ေဆာင္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ႏုိင္သိန္း - စီးပြား/ကူးသန္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စုိးႏုိင္ - ဟုိတယ္/ခရီး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လွထြန္း - ဘ႑ာ/အခြန္
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေဇာ္ - ဆက္သြယ္ေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေမာင္ - သာသနာေရး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေအာင္ျမင့္ - ယဥ္ေက်းမႈ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တင္ထြတ္ - သမ၀ါယမ

ဗုိလ္မွဴးၾကီး သိန္းညြန္႔ - နယ္စပ္စည္ပင္
ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္း - လွ်ပ္စစ္ (၁)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္- ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ (၂)

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရေအးျမင့္ - အားကစား
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း - ျပန္ၾကားေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေအာင္ - သစ္ေတာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦး - ျပည္ထဲေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္ - သတၱဳတြင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေဆြ - လူမႈ၀န္ထမ္း

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္သိန္း - ေမြး/ေရ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လြန္းေမာင္ - စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္း - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္ - မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္

ဒု-၀န္ၾကီးမ်ား

ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီး ခင္ေမာင္ေက်ာ္ - စက္မႈ(၂)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာခုိင္ - စက္မႈ (၂)
ဗုိလ္မွဴးၾကီး သူရိန္ေဇာ္ - အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဉာဏ္ထြန္းေအာင္ - ပို႔ေဆာင္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ထြန္းေအာင္ - အလုပ္သမား
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္မ်ဳိးမင္း - ပညာေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဌး - စြမ္းအင္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ထြန္း - စီးပြား/ကူးသန္း
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးျမင့္ၾကဴ - ဟုိတယ္/ခရီး

ဗုိလ္မွဴၾကီး လွသိန္းေဆြ - ဘ႑ာ/အခြန္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းထြန္း - ဆက္သြယ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရေအာင္ကုိ - သာသနာေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္သိန္း - ေဆာက္လုပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းစိန္ - လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးၾကီး တင္ေငြ - နယ္စပ္စည္ပင္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းျမင့္ - လွ်ပ္စစ္ (၂ )
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘုန္းေဆြ - ျပည္ထဲေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ျမင့္ - လူမႈ၀န္ထမ္း

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ပါ - ရန္ကုန္ ဒုတိယ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္

0 comments: